Postavení učitelů a jejich profese ve světě

Dne 5. 10. 2018 vydala EI zprávu s názvem Global Status of Teachers and the Teaching Profession (Postavení učitelů a jejich profese ve světě). EI vydala tuto zprávu symbolicky v den, kdy se na celém světě slaví Den učitelů. Zprávu vypracovala profesorka Nelly P. Stromquist z Marylandské univerzity. Profesorka Nelly P. Stromquist postavila zprávu na výsledcích výzkumu, který si nechala EI vypracovat a kterého se zúčastnilo 140 učitelských organizací zahrnující učitele v předškolním i vyšším vzdělávání.

Zpráva odhaluje výzvy, kterým musí učitelé čelit na celém světě. Například se jedná o špatné pracovní podmínky, prekaritu povolání a uzavíraných smluv a vysoký podíl stresu. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že učitelské povolání je vnímáno jako neatraktivní a neláká mladé lidi.

Zpráva zdůrazňuje, že kritická situace je v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, neboť výzkum ukázal, že jen jeden ze tří učitelů má přístup k dalšímu vzdělávání a že 77 procent učitelů se setkalo s dalším vzděláváním, které bylo buď nevalné úrovně, nebo bylo zcela odtržené od reálných potřeb a zájmů učitelů. Zpráva také ukázala, že narůstá nerovnost ve vzdělání a že následně tato situace vede i k nerovnostem ve společnosti.

Generální tajemník EI, David Edwards prohlásil, že tato zpráva je „alarmem pro všechny vlády“. Do vzdělání by mělo být investováno více peněz z veřejných zdrojů. Privatizace vzdělávacího sektoru je bohužel narůstajícím trendem.

Celý text zprávy naleznete v následujícím odkazu:

https://www.ei-ie.org/en/detail/16011/on-world-teachers?-day-new-report-highlights-urgent-need-to-improve-education

zpracovala G. Tlapová