Pracovní cesta

Pracovní cesta do parku...

Otázka: Pokud jdeme se žáky v rámci obce do parku, musíme být zaměstnavatelem vyslání na pracovní cestu a mít cestovní příkaz?

Odpověď:

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Na pracovní cestu může zaměstnavatel vyslat zaměstnance jen na základě dohody s ním (§ 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce).

V uvedeném případě tedy bude rozhodující, jak široce je sjednáno místo výkonu práce v pracovní smlouvě zaměstnance, který má děti na mimoškolní výlet doprovázet.

Je-li jako místo výkonu práce sjednána celá obec, ve které se zmiňovaný objekt nachází, nepůjde vůbec o pracovní cestu. Zaměstnanec tedy nebude muset být na tuto cestu zaměstnavatelem vyslán.

V případě, že je jako místo výkonu práce sjednán jen areál školy, tak jakýkoliv doprovod dětí mimo školu je pro pedagogického pracovníka de facto pracovní cestou. Zaměstnavatel pak musí zaměstnance na pracovní cestu vyslat, ať již formou cestovního příkazu nebo jinak, i kdyby to bylo „jen“ do parku 500m od školy.

Mgr. M. Kaplán