Pracovní poměr na dobu určitou a dovolená

Určení čerpání dovolené při pracovním poměru na dobu určitou...

Otázka: Jak určit zaměstnanci čerpání dovolené, když má pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2017?

Odpověď:

Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody (§ 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Dovolenou na kterou zaměstnanci vznikne nárok v roce 2016, by měl zaměstnanec vyčerpat ve stejném roce. Nepochybně bude možné určit zaměstnanci čerpání alespoň části dovolené v období vedlejších prázdnin. Nelze tedy předpokládat, že bude zaměstnanci celý nárok na dovolenou převeden do dalšího kalendářního roku.

Je tedy rozumné počítat s tím, že zaměstnanec nebude mít dovolenou v rozsahu délky trvání hlavních prázdnin. Tento problém lze řešit dvěma způsoby.

Zaměstnavatel se zaměstnancem před začátkem hlavních prázdnin prodlouží pracovní poměr nejméně do konce stávajícího kalendářního roku. V praxi by to u pedagogického pracovníka znamenalo prodloužení o nejméně 12 měsíců nebo uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. Pak lze rozumně předpokládat, že zaměstnanci vznikne celý nárok na dovolenou (§ 217 odst. 2 zákoníku práce) a je možné, aby čerpal dovolenou v rozsahu obdobně jako jiní zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu neurčitou.

Nemůže-li zaměstnanec čerpat dovolenou v celé délce hlavních prázdnin, má zaměstnavatel povinnost přidělovat zaměstnanci práci. V takovém případě doporučujeme uložit zaměstnanci výkon prací souvisejících bez stanovení povinnosti konat tyto práce na pracovišti. Upozorňujeme, že nebude-li zaměstnavatel zaměstnanci práci přidělovat, půjde o překážku v práci na jeho straně, za jejíž trvání náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce). Zaměstnavatel také není oprávněn určit zaměstnanci čerpání neplaceného volna.

Mgr. M. Kaplán