Předseda Senátu PČR převzal petici školských odborářů

Předseda Senátu ČR Milan Štěch je dalším významným politikem, který převzal petici, požadující kvalitní podmínky ve vzdělávání. Podepsalo ji 23 058 občanů.

Milan Štěch souhlasí s požadavkem na vyšší platy učitelů a petenty informoval o průběhu projednání petice v Senátu. „Vláda se v programovém prohlášení snažila uspokojit všechny. Otázka je, kde na plnění slibů najde zdroje, když chce zároveň snižovat DPH. Přitom je nezpochybnitelné, že platy ve školství musejí dál růst, když jde o zaměstnance většinou dlouhodobě podhodnocené, navíc jsou všichni vysokoškolsky vzděláni,“ uvedl předseda Senátu. Petici inicioval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) a Vysokoškolský odborový svaz (VOS). Na základě dlouhodobých poznatků požadují stanovení hlavních cílů Vlády ČR v oblasti vzdělávání a také záruky jejich plnění. Předseda Senátu Milan Štěch ji převzal spolu s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeňkem Papouškem, který se požadavky petentů bude zabývat. Po projednání ve výboru se bude obsahem petice zabývat i plénum Senátu, na projednání budou pozvány také dotčené instituce včetně Ministerstva školství, zástupců samospráv a další. „Směřujeme své požadavky hlavně na Vládu ČR, ale touto peticí žádáme o podporu také Senát. Protože máme zájem na tom, aby se Česká republika rozvíjela, nelze podle nás opomíjet motivaci učitelů, a to na úrovni mateřských, základních, ale také středních a vysokých škol,“ uvedl zástupce petičního výboru a předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Výdaje na vzdělávání v ČR se v posledních letech pohybovaly kolem 4 % HDP, v petici je požadavek na posun k 6 % HDP, jako je tomu ve vyspělých zemích EU.

Celý text petice zde.