Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků ve školách

Právní poradenství - co vám může a nemůže zaměstnavatel nařídit, co musí umožnit

V souladu s usnesením vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 je až na výjimky zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Podle usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. října 2020 má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům výkon práce distanční formou (home office), umožňuje-li to povaha sjednané práce a provozní podmínky zaměstnavatele.

  • Zaměstnavatel, kterým je škola a školské zařízení, by proto s ohledem na výše uvedená krizová opatření měl všem zaměstnancům, včetně nepedagogických pracovníků, umožnit výkon práce z domova na základě dohody o home office, sjednané v souladu s § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Provozní podmínky škol zpravidla nebudou bránit sjednání možnosti výkonu práce home office.

 

  • Mezi nepedagogickými pracovníky ovšem budou i skupiny zaměstnanců, u nichž bude s ohledem na druh vykonávané práce home office vyloučen. Půjde zejména o zaměstnance, jejichž činnost je vázána na přítomnost žáků a pedagogů ve škole, případně k prostorám školy jako takovým. Jde například o uklízeče, školníka, kuchaře atp. Nepedagové, pracující na administrativních pozicích, budou zpravidla moct práci na home office vykonávat (účetní, hospodář, ekonom atp.).           

          

  • I v době uzavření škol má zaměstnavatel povinnost zaměstnancům přidělovat práci. Nemůže-li zaměstnavatel se zaměstnanci dohodu o home office sjednat a zároveň nemá práci, kterou by jim v souladu s pracovní smlouvou přiděloval, vzniká překážka v práci na jeho straně (§ 208 zákoníku práce). Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku.

 

  • Zaměstnancům – nepedagogickým pracovníkům, jejichž druh práce to umožňuje, tedy má zaměstnavatel povinnost navrhnout sjednání dohody o home office a výkon práce na dálku umožnit. Ostatním nepedagogickým pracovníkům, s nimiž to není možné, zpravidla vznikne výše uvedená překážka v práci na straně zaměstnavatele. Pro úplnost dodáváme, že zaměstnavatel po zaměstnancích nemůže vyžadovat výkon práce, jež neodpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě.