Priorita vzdělávání nesmí padnout

Vzkaz představitelů školských odborů Františka Dobšíka a Markéty Seidlové vládě, odpovědným politikům, školské veřejnosti, rodičům:

Vládo, vrať se ke svým slibům českému školství

Vládní novela zákona o pedagogických pracovnících mohla být pro školství přínosná, nečekaný pozměňovací návrh poslanců vládní pětikoalice ji však degradoval. Školské odbory s tímto pozměňovacím návrhem zásadně nesouhlasí, protože 40 tisíc pedagogů tak vláda vyhodila ze svého programového prohlášení s tím, že byli jen chybou v textu. 

Garantovat plat 130 procent průměrné mzdy chce pouze učitelům. Těm však nešťastný pozměňovací návrh ubere a dosáhnou průměrný plat o 13,2 % nižší než při schválení původního návrhu zákona. 

Zavádí tak bezprecedentní nerovný přístup a rozděluje postavení pedagogických pracovníků, které je přesně definované zákonem. Zavádí dělení na učitele a pedagogy druhé kategorie. Nechceme se nechat rozdělovat na privilegované učitele a ostatní. Jde o velmi riskantní krok s nebezpečnými důsledky, který se obrátí proti všem – školám, dětem, rodičům a celé společnosti.

ČMOS pracovníků školství není rozhodně sám. Další vlivné organizace, jako jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Unie školských asociací ČR CZESHA, Asociace speciálních pedagogů ČR a Pedagogická komora, kontroverzní pozměňovací návrh odmítají. 

Chceme jednat, nechceme nikomu vyhrožovat

Poslanci ANO oddálili projednávání zákona o pedagogických pracovnících na 19. dubna, aby školské odbory dostaly ještě prostor o kontroverzním pozměňovacím návrhu dále jednat. Ve hře je také ještě Senát a prezident ČR. Jednání by měla proběhnout v průběhu května, a nebudou-li úspěšná, nezbývá než se přiklonit k protestům. Předsednictvo školských odborů pověřilo vedení svazu k přípravě protestů a k zakládání stávkových výborů ve školách. Měly by sloužit i jako spojky mezi řediteli, odborovým svazem, zřizovateli škol i rodiči. V polovině května se uskuteční sjezd školských odborů, kdy už bude jasné, zda se v září o stávce rozhodne. 

Naše požadavky jsou legitimní:

  • Vrátit se k původnímu vládnímu návrhu s garancí 130 procent průměrné mzdy pro učitele i ostatní pedagogické pracovníky. 
  •  K 1. 5. 2023 rozdělit objem letošních schválených prostředků na platy – do tarifů 80 % a 20 % do odměn v souladu s programovým prohlášením vlády.
  •  Adekvátní navýšení výdělků nepedagogům v roce 2024.
  • Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy i rodiče jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí (rušení 9. tříd, problematika povinných domácích úkolů, zrušení známkování v 1. až 3. třídě, přijímací řízení, maturity). MŠMT by mělo důsledně uvádět na pravou míru nekompetentní zásahy do fungující vzdělávací soustavy v průběhu revizí RVP.