Připomínkujte: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Využijte možnosti vyjádřit se k důležitému vládnímu dokumentu

Vážení členové svazu,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dalo k veřejnému připomínkování materiál „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“. Celý text dokumentu ke stažení naleznete níže, v připojeném souboru pdf.

Připomínky k tomuto důležitému materiálu, případně své náměty, zašlete prosím na sekretariát svazu do 10. července 2020 na e-mail cmos.skolstvi@cmkos.cz.

Předpokládá se, že „Strategii“ bude po připomínkování schvalovat Vláda ČR, a to v září tohoto roku.