Připravovaná důchodová reforma - Stanovisko Rady ČMKOS

9. jednání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů, se konalo ve dnech 13. až 14. února 2023 v hotelu reSTART v Jičíně. Na svém  jednání Rada schválila mimo jiné usnesení k chystané důchodové reformě, které nyní přinášíme.

ČMKOS:

  •  považuje za nepřijatelné ignorování sociálního dialogu v tak důležité oblasti jako je důchodová reforma;
  •  považuje návrh na prodloužení věku pro odchod do   důchodu za neakceptovatelný obzvláště v souvislosti s délkou pracovní doby v České republice a zdravotním stavem zaměstnanců;
  •  odmítá kroky vlády, které snižují objem prostředků v systému sociálního pojištění (ČMKOS požadovala    zastavení těchto kroků již v roce 2021);
  •  vyzývá vládu, aby nezhoršovala situaci důchodců zhoršováním valorizačního mechanismu vůči stávajícím i budoucím důchodcům;
  •  považuje za prioritní úkol vlády v tomto období stabilizaci veřejných financí tak, aby důchodová reforma nebyla zneužita k tomuto účelu;
  •  požaduje zařadit na jednání Plenární schůze RHSD dne 6. března 2023 bod „Důchodová reforma“.

Níže dále připojujeme: Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (změna podmínek valorizace důchodů), připravené se zapracováním připomínek odborových svazů.