Příspěvek z FKSP na akreditované vzdělávací akce EXOD

Jak můžeme hradit EXOD...

Otázka: Lze hradit z FKSP účast na aktivitách EXOD?

Odpověď:

Z finančních prostředků FKSP lze v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění poskytovat příspěvek na vzdělávání. Jedná se o vzdělávání, které je poskytované nad rámec vzdělávání nařízeného zaměstnavatelem. Vzdělávací aktivity akreditované MŠMT č. j. MSMT-5859/2017-1-297, Poznávání regionů České republiky a Slovenska s EXODEM, lze s ohledem na výše uvedené hradit z finančních prostředků fondu. Příspěvkem se rozumí i plná úhrada akce. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je mít v pravidlech čerpání ukotven příspěvek na vzdělávání v souladu ustanovení § 9 citované vyhlášky.

Pobytové aktivity v rámci EXOD, lze též uhradit z prostředků fondu v souladu s ustanovením § 8 citované vyhlášky – dovolená a rekreace.

Mgr. M. Seidlová