Privatizační trendy v evropských vzdělávacích systémech

Dne 31. března 2021 se konala online konference s názvem „Vzdělávání v Evropě od rezistence k obnově: Veřejné investice, privatizace, reformy a role pracovněprávních vztahů“ (Education in Europe from Resistance to Recovery: Public Investment, Privatisation, Reforms and the role of Industrial Relations). Tato konference uzavírala roční výzkum koordinovaný organizací ETUCE[1].


[1] Celý název projektu byl „Sociální dialog a pracovněprávní vztahy ve vzdělávání: Výzvy mnohoúrovňového řízení a privatizace v Evropě“ (Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level governance and of privatisation in Europe).

Výzkum se zaměřil na čtyři země – Belgie, Itálie, Polsko, Švédsko a na úroveň EU. Tento výzkum ukázal, do jaké míry programy podporující tržní chování v řízení vzdělávacích institucí zvyšují tlak na pracovní podmínky, profesní autonomii a roli učitelů a zhoršují tak výukové a vzdělávací prostředí.

V některých zemích tento tlak působí negativně i na úroveň vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vzdělávání. Autoři výzkumu dále poznamenávají, že narůstá role EU ve formování vzdělávacích politik, a to obzvláště v rámci aktivit evropského semestru.

Celá zpráva o výzkumu Sorensen et al. (2021), Rhetoric or game changer: Social dialogue and industrial realtions in education midst EU governance and privatisation in Europe, Brussels: ETUCE je k dispozici zde: RP_Privatisation_IR_web.pdf (csee-etuce.org)