Prohlášení odborových svazů ČMKOS

Prohlášení bylo předneseno na demonstraci, která se konala v Praze na Václavském náměstí dne 8. října 2022. Zástupci odborových svazů demonstrovali proti hrozící chudobě a stále se zhoršující ekonomické situaci zejména nižších příjmových skupin obyvatel. Požadovali regulaci cen potravin a některých dalších základních životních potřeb nebo například zvýšení minimální mzdy.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na začátku demonstrace přednesl úvodní slovo. "Nescházíme se zde proto, že nemáme co na práci, ale protože se bojíme o naši budoucnost. Chceme tu silně a klidně vyjádřit naši nespokojenost s děním v Česku. Vláda musí pomáhat lidem i firmám. Pokud se tak nestane, budeme mít ohromné problémy," řekl mj. ve svém proslovu.

Předsedové jednotlivých odborových svazů kritizovali vládu Petra Fialy za nečinnost a neochotu v pomoci lidem. "Jestliže ve Francii jedná vláda o udržení kupní síly mezd, obávám se, že naše vláda k tomu ještě ani nepřihlédla," prohlásil dále Josef Středula. Vládu vyzval, aby hned zvedla minimální mzdu na 18 200 korun.

Odboráři vyzvali vládu, aby přijala opatření, která zamezí pádu lidí do chudoby. Na demonstraci promluvila skrze předtočené video prezidentka slovenské Konfederace odborových svazů Monika Uhlerová. "Naše vlády nedělají nic. Spí anebo se hádají, místo toho, aby řešily situaci svých občanů a chudobu, která je ohrožuje," vzkázala Monika Uhlerová…

Celé prohlášení ČMKOS je připojeno níže jako dokument ve formátu pdf. 

Zúčastnili se i členové školských odborů, viz připojné fotografie.