Prohlášení společného protestního shromáždění

Protest v Betlémské kapli

Společné protestní setkání, na kterém profesní asociace, reprezentace vysokých škol a odbory demonstrovali svoji nespokojenost se současným stavem českého školství proběhlo v pátek 1. září 2017 od 10.00 hodin v Betlémské kapli.

Zastavme plíživý úpadek českého školství
Prohlášení z Betlémské kaple

České konference rektorů, Rady vysokých škol, Unie školských asociací ČR – CZESHA, Asociace pedagogů ZŠ, Asociace speciálních pedagogů, Vysokoškolského odborového svazu a Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství dne 1. 9. 2017 v Betlémské kapli důrazně apelují na Vládu ČR, aby podpořila naše školství a zasadila se o zlepšení platových poměrů v této oblasti. K tomu je nezbytné navyšování platů všech učitelů všech stupňů v následujících třech letech minimálně o 15 % ročně. Také u ostatních pracovníků je platové navýšení nutné. Naprosto neudržitelná je rovněž situace ve vysokém školství. Navýšení mezd vysokoškolských učitelů, badatelů a zaměstnanců vysokých škol a stipendií doktorandů je základním předpokladem k vychování kvalitních učitelů, vědců a dalších odborníků, kteří budou v budoucnu zárukou dalšího úspěšného rozvoje České republiky.
 
Pokud k výše zmíněným krokům nedojde, nebude možné personálně zajistit výuku ve školách. Již v současnosti je situace ve školách kritická. Při růstu mezd a platů ve státním i soukromém sektoru v ostatních oblastech pak nevyhnutelně dojde k jejímu dalšímu zhoršení. Řada učitelů i dalších pracovníků opouští z ekonomických důvodů své povolání a noví pracovníci do škol nepřicházejí. Studium učitelství na vysokých školách není dostatečně atraktivní a mnoho studentů je volí až jako poslední možnost. Po ukončení studia pak jenom malá část absolventů těchto škol nastupuje do učitelských pozic.
 
Ze všech těchto důvodů je nutné provést radikální změny v oblasti odměňování učitelů, a to co možná nejdříve. Nic nebrání tomu, aby o tom rozhodla ještě současná vláda.

Účastníci společného protestního shromáždění
V Praze 1. září 2017