Protest nespokojných zamestnancov školstva

V utorok 19. apríla sa na Námestí slobody pred Úradom vlády SR zhromaždilo približne 7000 tisíc nespokojných pedagógov, odborných zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a študentov zo všetkých typov a stupňov škôl z celého Slovenska.

Cieľom ich stretnutia bolo vyjadrenie nespokojnosti so stavom slovenského školstva a nesúhlasu s nedostatočným platovým navýšením a finančným zabezpečením systémových zmien navrhovaných v programovom vyhlásení vlády SR. Protest zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské reprezentatívne organizácie, ktorí spoločne od roku 2012 upozorňujú na najväčšie nedostatky v školstve. Doposiaľ najvýraznejším výsledkom ich spolupráce je Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike, v ktorej poukazujú na základné požiadavky v rámci regionálneho, vysokého školstva a vedy.

Pred Úradom vlády vystúpili: Pavel Ondek (predseda OZ PŠaV na Slovensku), Martin Putala (predseda Rady vysokých škôl), Jana Šmelková (predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl), Iveta Majerová (podpredsedníčka OZ PŠaV na Slovensku a predsedníčka Združenia stredného školstva), Alena Petáková (prezidentka Združenia základných škôl), Anna Gondášová (predsedníčka Asociácie základných umeleckých škôl), Vladimír Crmoman a Branislav Kočan (prezident a viceprezident Slovenskej komory učiteľov), Saskia Repčíková (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariuadení), Edita Horváthová (vedúca sekcie nepedagogických zamestnancov v rámci OZ PŠaV) Júlia Töröková (predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení), Andrej Rusnák (podpredseda OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied), Tomáš Kuželík (predseda Komise mladých OZ PŠaV na Slovensku), Alžbeta Štofková Dianovská (predsedníčka Asociácie výchovných poradcov) a na záver Jozef Kollár (prezident KOZ SR). Vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský prečítal účastníkom protestu podporné listy kolegov zo školských odborových zväzov z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Celé podujatie moderoval Miroslav Kováč, predseda krajskej rady nitrianskeho kraja.

Protestujúci dav sa následne pohol popred Prezidentský palác k Národnej rade Slovenskej republiky. Pred NRSR vyzvali protestujúci poslancov NRSR, aby sa k nim pridali a vypočuli si ich požiadavky. Podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia Základného školstva František Šary na záver prečítal spoločné Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Vyhlasenie-k-Programovemu-vyhlaseniu-vlady-SR.alej

Po skončení protestu prijal zástupcov zväzu a partnerských organizácií predseda NRSR Andrej Danko. Spoločne diskutovali o požiadavkách z Deklarácie a o možnom navýšení finančných zdrojov na realizáciu systémových zmien a výraznejší rast platov zamestnancov školstva. Andrej Danko vyhlásil, že existuje priestor pre ďalšie rokovania a verí, že spoločne nájdu spôsob ako slovenské školstvo výraznejšie finančne podporiť, a tým zvýšiť jeho kvalitu a atraktivitu.

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Tlacova-beseda-s-predsedom-parlamentu-a-signatarmi-Deklaracie-po-skonceni-protestu.alej

Fotogalériu denníka SME k protestu nájdete po kliknutí na link:

http://domov.sme.sk/c/20142741/nespokojni-ucitelia-opat-vysli-do-ulic.html

Ďalšie fotografie a videozáznam budú uverejnené na stránke www.ozpsav.sk v časti Fotogaléria v priebehu budúceho týždňa.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve ďakujeme za podporu a Vašu osobnú účasť na proteste, ako aj tým, ktorí sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť.

Mgr. Juraj Stodolovský
vedúci Úradu zväzu

Zdroj: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Protest-nespokojnych-zamestnancov-skolstva.alej