První vzdělávací summit

Dne 25. ledna se v Bruselu konal první vzdělávací summit. Summitu se zúčastnilo více než 20 ministrů školství z členských zemí EU a více než 500 zástupců učitelů, pracovníků ve vzdělávání, národních ministerstev a vzdělávacích agentur. Nad summitem převzal záštitu pan Tibor Navratics, komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Tibor Navratics ve svém úvodním projevu vyzdvihl potřebu kvalitního vzdělávání, které by mělo stát v popředí zájmů jednotlivých států: „Vzdělávání je klíčové, neboť to je právě vzdělávání, co nám přináší dovednosti, které potřebujeme, abychom se stali aktivními členy naší stále komplexnější společnosti. Vzdělávání nám pomáhá se adaptovat na rychle se měnící svět, pomáhá nám rozvíjet evropskou identitu, rozumět odlišným kulturám a získává nám dovednosti, kterých je zapotřebí ve společnosti, která je dynamická, multikulturní a stále více digitální.“

Tématem summitu byly otázky inkluze a jak se lépe vypořádat s nerovností ve vzdělávacích systémech, vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru, stanovení dovedností, které je třeba rozvíjet, výuka digitálních, podnikatelských, průřezových dovedností a rozvoj společných hodnost EU.

Další vzdělávací summit se bude konat v říjnu 2019.

Více informací naleznete v odkazu ec.europa.eu/education.

Zdroj: Newsletter Odboru mezinárodních vztahů a EU MŠMT