Publikace Education at a Glance 2021

Vyrovnat se s nerovností ve vzdělávání je složité

Organizace OECD vydala publikaci Education at a Glance pro rok 2021 (dále jen EAG). Publikace EAG je vydávána každý rok a poskytuje aktuální analýzu všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.

Zvláštní pozornost je v letošním vydání věnována nerovnosti a jejímu vlivu na úspěch studentů. Ukazuje se, že vyřešit problémy spojené s nerovností je mnohem složitější, než politici předpokládali. Publikace ukazuje, že socioekonomický status má na studijní výsledky patnáctiletých dětí větší vliv, než např. gender nebo to, z které země pocházejí. Socioekonomický status totiž určuje i to, jakou profesní či studijní dráhu si student v budoucnu vybere. Studenti ze socioekonomicky ohrožených prostředí mnohem méně častěji studují na vysoké škole, nebo u nich dokonce hrozí větší riziko, že předčasně ukončí školní docházku již na škole střední. Nedokončené středoškolské vzdělání pak znamená značnou nevýhodu na pracovním trhu.

Publikace též konstatuje, že veřejné prostředky vyčleněné na oblast vzdělávání se sice v zemích OECD od roku 2012 zvedly o 10,5 %, ale i tak to neodpovídalo tomu, jak rychle rostlo HDP (16,6 %). V posledních dvou letech se ještě navíc projevil negativní dopad pandemie COVID-19.

V průměru je v zemích OECD financováno z veřejných zdrojů 90 % všech výdajů určených na základní a střední stupeň vzdělávání, tedy na ty stupně vzdělávání, které jsou ve většině zemí povinné. Soukromé zdroje se projevují více v předškolním a terciárním vzdělávání. Dle závěrů OECD by znevýhodněným rodinám mohla usnadnit přístup k těmto stupňům vzdělávání cílená finanční podpora.

V posledních kapitolách se publikace zabývá i tím, že muži jsou v rámci učitelské profese méně zastoupeni. V roce 2019 méně než 5 % mužů-učitelů pracovalo v předškolním vzdělávání, oproti 18 % v základním školství, 40 % ve středním školství a 50 % na terciární úrovni. Důvodem pro nízkou atraktivitu tohoto povolání pro muže je dle publikace platové ohodnocení. V učitelské profesi dosahují platy jen 85 % platů v jiných profesích se srovnatelným požadovaným vzděláním. Z profese z tohoto důvodu odcházejí mnohem častěji muži než ženy. Svoji roli hraje ovšem i fakt, že učitelské povolání nenabízí velké možnosti kariérního růstu.

Celou publikaci najdete v tomto odkazu: OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

Také ji lze stáhnout na adrese: 20210910_110025_EAG 2021_ebook.pdf (windows.net)