Publikace OECD Education at a Glance

Dne 8. 9. 2020 vydala OECD svoji každoroční publikaci s názvem Education at a Glance věnovanou školství a vzdělávání. Cílem publikace je pomocí indikátorů porovnávat vzdělávací systémy členských a  přidružených zemí. Letošním zaměřením publikace je odborné vzdělávání a příprava.

Data pro letošní publikaci byla sice sebrána ještě před pandemií COVID-19, ale OECD v rámci publikace samotné vložila rámečky s komentářem, které zohledňují dopad pandemie na určité aspekty popisované problematiky. V úvodu publikace generální tajemník OECD Angel Gurria zmiňuje, že přes veškeré snahy jednotlivých států a zavedená opatřená, čeká světovou ekonomiku recese.  I přesto je dostatečné financování vzdělávání v budoucích letech více než důležité.

Pandemie a výuka na dálku přinesla nové a nepředpokládané nároky na formu přímé výuky ve školách, pedagogické pracovníky, studenty i rodiče. Výuka na dálku ve svých nejrůznějších formách, která byla během omezujících opatření zavedena, zůstává stále výzvou, jak efektivně zapojit všechny žáky a studenty, aniž by systém někoho nechal pozadu. Tato forma výuky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je obzvláště problematická, neboť výukou na dálku není možné pokrýt tu část výuky, která je zaměřená na praxi.

Text publikace najdete v tomto odkazu: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/