Respirátory i pro "mateřinky"

Snaha svazu korunována úspěchem

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství získají 2,9 milionu respirátorů. Každý zaměstnanec by jich měl dostat deset. Ochranné pomůcky, o jejichž uvolnění rozhodla koncem září vláda, rozvezou do krajů hasiči. Vedení školských odborů od zahájení školního roku apelovalo na ministerstvo, aby respirátory a roušky zajistilo. Jeho snaha byla korunována tímto úspěchem.

Ještě minulý pátek MŠMT sdělilo, že 2,5 miliónů kusů půjde pouze do základních a středních škol. Odborový svaz okamžitě intervenoval, aby mateřské školy nebyly vynechány, protože i zde jsou pracovníci ve stejném ohrožení. Povedlo se, vláda dnes zvýšila počet tak, aby se dostalo i na „mateřinky“.

„Vláda pošle respirátory prostřednictvím Hasičského záchranného sboru krajům a hlavnímu městu Praze, které je následně rozešlou do škol a školských zařízení. Každý z pedagogických a nepedagogických zaměstnanců dostane deset kusů, které by mu měli pomoci ochránit se před rizikem nákazy nemocí covid-19,“ uvedlo tiskové oddělení Úřadu vlády.

V ČR platí od pondělí nouzový stav, proto došlo v nejpostiženějších regionech k uzavření středních a vyšších odborných škol a byla na nich zavedena distanční výuka.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula připustil, že jedním ze zvažovaných opatření je i uzavření druhého stupně základních škol.

Pro informaci uvádíme odkazy na některá elektronická média, která se distribucí ochranných pomůcek do škol zabývala.

Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-skol-zamiri-29-milionu-respiratoru-40338279

iDnes.cz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/respiratory-skoly-vlada-ochranne-pomucky-covid-19-koronavirus-hasici-rozvoz.A201005_115850_domaci_hm1