Revize RVP ZŠ - nové pojetí výuky informatiky

Na posledním jednání školské tripartity 5. 5. 2021 z časových důvodů bod programu Revize RVP byl přesunut na další zasedání. Sekce základních škol se touto problematikou zabývá a předseda sekce M. Kupka se zúčastnil 28. 4. 2021 kulatého stolu v Poslanecké sněmovně k této problematice. Příloha obsahuje jeho vyjádření za sekci základních škol i návrhy řešení. Z tohoto vyjádření vychází i stanovisko ČMOS PŠ.