Rovnost ve vzdělávání – Odstranění bariér sociální mobility

Dne 23. 10. 2018 vydala OECD zprávu s názvem Rovnost ve vzdělávání – Odstranění bariér sociální mobility. Zpráva se zaměřuje na vztah mezi socioekonomickým znevýhodněním a výsledky žáků ve škole, jejich pocitu pohody a možnosti sociální mobility.

Zpráva je založená na datech Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), Mezinárodním šetření TIMMS a na Mezinárodním výzkumu dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC).

Zpráva ukazuje, že socioekonomické zázemí hraje zásadní roli na výsledku žáků obzvláště ve znevýhodněných školách. Nicméně i přes tento fakt zázemí dětí má jen malý negativní efekt na pocit jejich pohody ve škole. Předškolní vzdělávání hraje pozitivní roli ve zmírnění znevýhodnění. I přesto je doloženo, že děti ze znevýhodněného prostředí se předškolní výuky zúčastňují v nižší míře než ostatní děti. Zpráva zdůrazňuje, že žáci, učitelé a školy ze znevýhodněných oblastí potřebují zvláštní podporu a další zdroje. Z tohoto důvodu je vysloveno doporučení navýšit znevýhodněným školám zdroje a dále vytvořit možnost předškolního vzdělávání pro všechny děti.

Celou zprávu najdete na webu OECD.

zpracovala G. Tlapová