Seminář ETUCE o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve dnech 27. – 28. 11. 2017 proběhl ve Varšavě v Polsku 1,5 denní seminář ETUCE s názvem „Odborové svazy ve vzdělávání za učitelskou profesi – posilování kapacity odborových svazů ve vzdělávání, aby reprezentovaly profesionální potřeby učitelů v sociálním dialogu“ (Education Trade Unions for the Teaching Profession: Strenghtening the capacity of education trade unions to represent teachers’ professional needs in social dialogue).

ETUCE pořádala tento seminář pro jednotlivé části evropského regionu jako první ze série seminářů, které budou zakončeny souhrnnou konferencí v Bruselu v září 2018.

Seminář se snažil najít odpověď na otázku, zda profesní záležitosti a profesní rozvoj učitelů jsou tématy, kterým by se odborové svazy měly věnovat. K hledání této odpovědi měl přispět i podkladový materiál s názvem „Education Trade Unions for the Teaching Profession: Strenghtening the capacity of Education trade unions to represent teachers’ professional needs in social dialogue“ založený na výzkumu profesora Howarda Stevensona z Nottinghamské univerzity.

Výzkum profesora Stevensona vycházel z vyhodnocení online dotazníků, které jednotlivé odborové svazy v Evropě vyplnily. Tyto dotazníky měly za úkol identifikovat jednotlivá národní specifika postavení pedagogických pracovníků, následného profesního rozvoje a profesních potřeb pedagogických pracovníků a jejich reprezentace v sociálním dialogu. V příspěvcích v rámci semináře a v diskusích zástupci jednotlivých svazů mluvili o výsledcích online výzkumu a sdíleli svoje zkušenosti z praxe.

Celý projekt je ze strany ETUCE veden poradní skupinou, která poskytuje metodické vedení a asistenci jak při tvorbě dotazníku, tak i při interpretaci jeho výsledků. Tato poradní skupina je tvořena těmito osobami:

Předškolní vzdělávání: Ilka Hoffmann, GEW, Německo

Základní vzdělávání: Dorota Obidniak, ZNP, Polsko

Střední vzdělávání: Päivi Lyhykäinen, OAJ, Finsko

Odborná příprava: Rossella Benedetti, UIL Scuola, Italy

Vyšší vzdělávání: Dita Stefenhagena, LIZDA, Lotyšsko

Vzdělávání dospělých: Tatjana Babrauskiene, FLESTU, Litva

Mgr. G. Tlapová