Skloňovaná priorita a křišťálová koule

Přinášíme hlavní postřehy z vystoupení předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka na odborné konferenci Školství 2023, kterou pořádala 3. listopadu Unie zaměstnavatelských svazů pod záštitou premiéra Petra Fialy, za účasti ministra školství Vladimíra Balaše a školské veřejnosti. 

Ministr školství, premiér, tripartita, poslanci, všude, kde jednáme, nás ujišťují, že investice do školství je pro tento vládní kabinet alfou a omegou řešení naší „zářivé“ budoucnosti. Jsme ujišťováni, že priorita vzdělávání dokonce panuje napříč politickým spektrem. Aktuální fakta nás ale vedou k pochybnostem, a když k tomu přidáme dlouholeté zkušenosti s dříve (ne)splněnými sliby, je důvěra školských odborů malá. Reálné platy pedagogů v příštím roce klesnou i přes přidání na 110 %, učitelům na 117 %. Jsme ve střehu. Výdaje na školství v poměru k HDP klesají, je zpochybňován systém, který se ve zvyšování platů osvědčil – 80 % tarifní plat a 20 % odměny. Extrém vše do odměn naprosto odmítáme. Znepokojuje nás, že se propadají platy ředitelů škol, které jsou už pod úrovní nejvyššího učitelského platu.

Vláda se upíná na novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by měla jednoznačně garantovat plat pedagogů ve výši 130 % průměrné mzdy, byl by to historický úspěch, vidíme ale velké úskalí, před kterým varujeme a dostáváme vyhýbavou odpověď. Půjde jednoznačně o mandatorní výdaj, a tudíž na navýšení musí být peníze. Nikdo nechce reagovat na to, jak se ke zvýšení platů na úroveň 130 % dostat. Pokud by nebylo rozložené v následujících třech letech, jak školské odbory navrhly, tedy o 15, 10, 10 procent, muselo by pak dojít k extrémně vysoké skokové nárazové výši. Naše varování, že to může být důvod k posunutí účinnosti zákona, je prý zbytečná spekulace a strašení. Nejde o odborářské strašení, ale o nepříjemný fakt, že ve střednědobém rozpočtovém výhledu ministerstva financí tento důležitý výdaj „podezřele“ chybí.

ŠAK

 

Školské odbory pravidelně  s ministrem Balašem

Krátká schůzka ministra školství Vladimíra Balaše s představiteli školských odborů  Františkem Dobšíkem a Markétou Seidlovou proběhla v úterý 1. 11. Hned v úvodu se dohodli na potřebě intenzivnější komunikace a četnějších pravidelných schůzkách. Odboráři seznámili ministra s konkrétními negativními poznatky škol týkající se nedostatku finančních prostředků na ONIV, a nutnosti najít  koncepční řešení hrazení nemocenské mimo ONIV. Ministr uvedl, že problematiku platů vnímá jako zásadní, řešení vidí ve  schválení novely školského zákona., který bude garantovat, jako mandatorní výdaj objem finančních prostředků  pro pedagogické pracovníky tak, aby jejich platy dosáhly poměru 130% k průměrné mzdě v ČR. Datum  účinnosti zákona by mělo být k 1. 1. 2024.