Školní družina

Přímá pedagogická činnost ve školní družině...

Otázka: Jak dlouho trvá hodina přímé pedagogické činnosti ve školní družině?

Odpověď:

Délka trvání hodiny přímé pedagogické činnosti v zájmovém vzdělávání není v § 26 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovena. Protože neexistuje speciální ustanovení zákona, které by určilo délku trvání hodiny přímé pedagogické činnosti v zájmovém vzdělávání, trvá hodiny této přímé pedagogické činnosti standartní hodinu, tj. 60 minut. Školní družina realizuje v rámci své činnosti zájmové vzdělávání (§ 3 písm. c) vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Mgr. M. Kaplán