Školské odbory chtějí být silnějším profesním svazem

IX. sjezd ČMOS pracovníků školství se koná 19. - 20. května 2023 v Praze, v Hotelu Olšanka. Svaz schválí program do roku 2028

Tisková zpráva 

V pořadí již IX. Sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství se koná v době, kdy vládní koalice už instaluje třetího ministra školství, který přichází s novými reformními představami. Důležité bude, zda především od svých předchůdců P. Gazdíka a V. Balaše bude Mikuláš Bek umět čelit velké chuti ministra financí šetřit i na prioritě školství, zdůrazňuje předseda školských odborů František Dobšík, který se uchází o znovuzvolení na předsedu svazu. Stejně tak se o zvolení znovu uchází Markéta Seidlová, místopředsedkyně svazu.

Nový ministr školství Mikuláš Bek bude hostem sjezdu a očekává se, že naznačí konkrétnější představy reformních změn, které avizoval. Významnými zahraničními hosty budou mj. představitelé slovenských, polských a bulharských odborových svazů ve školství a evropská ředitelka ETUCE (Odborová federace a evropský sociální partner pro vzdělávání v Evropě) Susan Flocken.

1. Trendy financování regionálního školství v ČR

2. Rizika využívání umělé inteligence ve školství

3. Aktivizace členské základny – to jsou názvy tří rezolucí, které by měl sjezd schválit. Klíčový bude program ČMOS pracovníků školství do roku 2028, kterým se školské odbory chtějí více profilovat jako profesní svaz. Záměrem je, aby učitelské povolání bylo atraktivní a perspektivní pro budoucí – nastupující generace kantorů.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jako jediný reprezentuje školské odbory v regionálním školství v ČR a patří mezi nejvlivnější odborové svazy rozpočtové sféry. Bez jeho působení by platové a pracovní podmínky zaměstnanců školství byly na výrazně horší úrovni.

Za minulé vlády bylo konečně dosaženo hlavního cíle dlouhodobé kampaně školských odborů – Konec levných učitelů. Jejich platy se začaly pohybovat nad 130 % průměrné mzdy.

Výrazný nárůst platů v minulém volebním období školství prospěl, do škol se začali výrazněji vracet absolventi pedagogických fakult, o práci ve školství začal být zájem. Současná vláda, ač prioritu školství deklarovala, na nastoupený vývoj bohužel nenavázala. ČMOS pracovníků školství bude pro rok 2024 požadovat nárůst průměrného platu pedagogů a nepedagogických pracovníků o 10 %! Sjezd se vyjádří k dalšímu postupu v rámci stávkové pohotovosti ČMKOS a k vlastním aktivitám souvisejícím s přijetím vládního úsporného balíčku.

Dlouhodobé programové cíle školských odborů:

 • Usilovat, aby celkový podíl veřejných financí odpovídal výši dosahované ve vyspělých zemích EU – nejméně 6 % HDP.
 • Preferujeme odborné řízení školství bez politicky motivaných vlivů.
 • Veřejné školství musí zůstat základem vzdělávací soustavy ČR, která musí sítí škol a školských zařízení optimálně odpovídat počtům žáků a dětí.
 • Podpora všech opatření, která povedou ke zvýšení atraktivity, stability a  perspektivy povolání ve školství.
 • Chceme oslovit mladou generaci kantorů. Otevřít dveře všem, kteří mají opravdu zájem jejich postavení ve školství měnit k lepšímu.
 • Podpoříme úsilí pedagogických fakult zaměřené na zkvalitňování přípravy a dalšího vzdělávání pedagogů a rozšíření dostupné studijní nabídky.
 • Jsme připraveni čelit snahám o zrušení tarifního systému odměňování ve školství.
 • Považujeme za důležité vytvoření stabilních pracovních pozic školních pychologů a speciálních pedagogů v základních školách.
 • Budeme prosazovat právní úpravu posilující ochranu pedagogů vzhledem k narůstající agresivitě některých žáků a rodičů.
 • Chceme posílit zapojení vedoucích pracovníků ve školství – ředitelů škol do odborové činnosti.
 • Deklarujeme, že chceme být aktivním spolutvůrcem rámce, který by stanovil  používání umělé inteligence v českém  školství. Ztotožňujeme se s principy navržené OECD, které mají pomoci vládám, odborům a učitelům vést konstruktivní dialog o využití potenciálu umělé inteligence a limitování jejích rizik ve školství. Důležité jsou spravedlnost, kvalita, efektivita.