Školské odbory do nového roku 2022 - poděkování

Školství nikdy nezažilo tak náročné období, jako nyní vlivem pandemie. Rodiče, žáci, pedagogové byli konfrontováni s tím, jak náročné a důležité je v mimořádné době zachovat úroveň vzdělávání. Školské odbory děkují všem svým členům, příznivcům a podporovatelům dobrého vzdělávání v Čechách, kteří k tomu pomohli a přispěli. Společnost náročnou budoucnost nezvládne bez vyšší vzdělanostní úrovně.  Ošidíme-li školství dnes a nebude-li jednou z priorit nového vládnutí, zaplatí to naši vnuci a pravnuci. Školské odbory jsou připraveny pomoci měnit školství a postavení lidí v něm k lepšímu.