Školské odbory u budoucího ministra

S představiteli školských odborů Františkem Dobšíkem a Markétou Seidlovou jednal budoucí ministr školství Petr Gazdík.

Diskutovali o důležitosti budoucí komunikace v rámci školské tripartity, zabývali se problémem dopadů rozpočtového provizoria na odměňování zaměstnanců ve školství. Petr Gazdík se zajímal i o konkrétní poznatky školských odborů se zvládáním pandemie a zajišťováním bezpečné výuky.

Střídají se vlády, mění se vedení na Ministerstvu školství ČR. Co to bude zmenat pro školy, jejich zaměstnance a žáky? Jak to vidí školské odbory, o tom hovořily Učitelské noviny s jejich předsedou Františkem Dobšíkem. Celý rozhovor naleznete v níže připojeném dokumentu ve formátu pdf.