Školské odbory uspěly s požadavkem na změnu odměňování

Jednání školské tripartity (4. 6. 2024) podpořilo požadavky školských odborů, aby v roce 2025 plánovaný růst příjmů ve školství byl realizován ve prospěch tarifních platů.

Od roku 2021 až doposud se totiž veškeré navyšování promítá pouze v nadtarifních složkách - odměnách. Ministr Mikuláš Bek a všichni členové tripartitního týmu podpořili požadavek školských odborů změnit tento trend a přiblížit se  deklarovanému poměru ve vládním prohlášení - 80 % tarify a 20 % nadtarifní složka.

Akceptován byl i návrh školských odborů zvýšit platové tarify v tabulce č. 1 a 5. o 10 % od ledna 2025. Podporu ministra školství našel i návrh školských odborů zvýšit platovou tabulku č. 1 ještě v tomto roce od 1. září tohoto roku.  Od příštího roku by rovněž měly být valorizovány některého příplatky např. za třídnictví nebo práci se speciálními vzdělávacími potřebami, které, jak navrhla  na jednání tripartity Markéta Seidlová, místopředsedkyně školských odborů a dodala, že nebyly valorizovány více než 15let.

Ministr Mikuláš Bek podrobně informoval o finanční představě kapitoly školství pro příští rok se kterou půjde na vyjednávání státního rozpočtu 2025. Členové tripartity ocenili jeho návrhy a vyjádřili podporu pro jednání, poděkovali za  přístup, který dává naději, že pro  regionální  školství bude k dispozici až 30 mld. korun. To by mělo  zajistit růst platů jak pro učitele, tak pro ostatní pedagogické pracovníky i  nepedagogy.

V částce je pamatováno  na školní psychology a speciální pedagogy, kteří byli dosud financováni z evropských fondů. Část peněz by měla jít i na pokrytí nedostatečných kapacit základních a středních škol.

Markéta Seidlová předložila na tripatitě návrh týkající se FKSP. Uvedla, že jeho výrazná redukce ze 2 % na 1 % v rámci konsolidačního balíčku v praxi naráží na kritiku. Z 1 % je ještě striktně stanovena povinnost polovinu využít na příspěvek na produkty penzijního spoření. Tato povinnost by měl být podle M. Seidlové zrušena, aby fond mohl plnit své zákonné poslání.

JAK