Školské odbory vyzývají k solidární pomoci

ČMOS pracovníků školství vyjadřuje solidaritu lidem postiženým živelní pohromou - tornádem. V současné době v součinnosti s předsedkyní KROS JMK mapujeme celou situaci.  

V této souvislosti vyzýváme kolegy ze škol a školských zařízení, aby solidárně pomohli lidem a školám z oblastí postižených tornádem a využili možnost příspěvku z Fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP.

Organizace může poskytnout z prostředků fondu dar jiným fyzickým osobám a jiným příspěvkovým organizacím na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, jako pomoc při řešení následků způsobených živelní pohromou. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle § 14 odst.3 citované vyhlášky, tzn. celková hodnota těchto darů není vyhláškou limitovaná.

Bližší  informace k možnosti podpory e-mail: seidlova.marketa@cmkos.cz.

Vedení ČMOS PŠ