Školy letos dostanou peníze na navýšení platů z rozvojového programu

Aktualizováno. Praha, 19. října 2017 – MŠMT plní vládní usnesení o navýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků od listopadu 2017, na tyto účely budou uvolněny peníze. Prostředky na navýšení platů v letošním roce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím nového rozvojového programu. Od 1. listopadu 2017 se tarifní platy učitelů zvýší o 15 %, tarifní platy nepedagogických pracovníků pak o 10 %. Peníze na toto navýšení dostanou školy prostřednictvím krajů tak, aby je mohly použít už v prosincové výplatě.

Vzhledem k tomu, že o navýšení platů bylo rozhodnuto v průběhu tohoto roku, nelze v současném systému financování poslat peníze školám jinak, než rozvojovým programem. Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství bude příští týden vyhlášen na webových stránkách MŠMT, a to na období od 1. listopadu do konce roku 2017.

Po uvolnění peněz z Ministerstva financí budou tyto prostředky obratem zaslány na kraje a z krajů pak na školy. Peníze budou školy potřebovat na svých účtech až na začátku prosince 2017, kdy budou fakticky svým zaměstnancům vyplácet platy za měsíc listopad,“ vysvětlila postup náměstkyně ministra školství pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková. Zdůraznila také, že ředitelé škol dostanou na navýšení platů dostatečné prostředky. Není tedy důvod se obávat, že by museli kvůli navýšení tarifů brát peníze z nenárokové části platu.  

Rozvojový program bude otevřen pro všechny školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí či svazkem obcí. Dotaci budou moci školy použít na platy a související zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. V příštím roce už budou peníze na platy včetně navýšení rozepsány na kraje v rámci běžného rozpočtu.

Zdroj:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skoly-letos-dostanou-penize-na-n...

Rozvojový program ke stažení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozvojovy...