Solidarita s ukrajinskými odborovými svazy VPONU a TUESWU

ČMOS PŠ vyjadřuje podporu ukrajinským svazům pracovníků v sektoru školství VPONU a TUESWU, protestujícím proti návrhu zákona, který může zásadně negativně ovlivnit odborová práva. Návrh zákona č. 2681 porušuje mezinárodní standardy, týkající se odborových organizací, protože:

Návrh zákona porušuje mezinárodní standardy, týkající se odborových organizací, protože:

  •  omezuje právo sdružování;
  •  neumožňuje vedoucím pracovníkům se odborově sdružovat;
  •  zakládá neoprávněnou podmínku minimálního počtu členů, který je nutný k založení odborové organizace na pracovišti;
  •  vytváří nový orgán pověřený dozorem nad odbory;
  •  odnímá zaměstnavateli povinnost poskytovat odborům informace nutné ke kolektivnímu vyjednávání;
  •  odnímá odborům právo spravovat své členské příspěvky bez dozoru státu a hrozí tak, že může dojít k neoprávněnému zásahu do odborového majetku.

Zákon svým obsahem také porušuje konvence Mezinárodní organizace práce č. 87 a 98 a ukrajinskou ústavu.

ČMOS PŠ vyjádřil podporu v této věci opakovaně. Naposledy tak učinil 23. 1. 2020.