e-Zpravodaj č. 1/2021

První číslo e-Zpravodaje v roce 2021 - obsah v bodech:​

  •  Proti degradaci vzdělávání - Poslanecké Sněmovně Parlamentu byla zaslána naléhavá výzva odborné veřejnosti, učitelů a školských odborů. Kromě představitelů organizací ji podepsal i prof. Stanislav Štech, pedagogický psycholog, člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO. Ve Sněmovně totiž postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který ohrožuje podstatu učitelské profese a je radikálním nepříznivým zásahem do jejího pojetí.
  •  Prosadili jsme: Přednostní očkování pro pedagogy i nepedagogy
  •  Zpráva o základnách a činnosti EXOD v roce 2020 
  •  Poděkování svazu

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 1/2021 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj