e-Zpravodaj č. 3/2023

Třetí číslo e-Zpravodaje v roce 2023 - obsah v bodech:​

 Školská tripartita versus ministerstvo financí​

● Proti prodlužování věku odchodu do důchodu: Petice. Ne odchodu do důchodu v 68 letech!

 Učitelé budou jedinou profesí, které bude zákon zaručovat úroveň platu: Rozhovor s poslancem Markem Výborným, spoluautorem  pozměňovacího návrhu k zákonu o pedagogických pracovnících (Týdeník ŠKOLSTVÍ)

 Jak zvýšit atraktivitu učitelské profese: Projekt organizace ETUCE (Evropský odborový výbor ve vzdělávání) 

Nesmysl, ukázka nekoncepčnost​i: Článek v Učitelských novinách o pozměňovacího návrhu k zákonu o pedagogických pracovnících

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 3/2023 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj