e-Zpravodaj č. 4/2023

Čtvrté číslo e-Zpravodaje v roce 2023 - obsah v bodech:​

 ÚSPĚCH, ALE S KAŇKOU: František Dobšík ke schválené novele zákona o pedagogických pracovnících

Se Sisyfovým balvanem v čele - Den učitelů ve znamení protestů​: Protesty proti dlouhodobé podfinancovanosti humanitních a společenskovědních oborů proběhly v devíti českých univerzitních městech

● Dopad ChatGPT na učitelskou profesi: V březnu 2023 v ETUCE sepsali dokument Postoj ETUCE k dopadu ChatGPT a další generativní umělé inteligence na učitelskou profesi

 Priorita vzdělávání nesmí padnout​: Vládo, vrať se ke svým slibům českému školství - výzva školských odborů

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 4/2023 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj