Návrh na úpravu čl. 47 (stravování) a článku 19a (indispoziční volno) - Vzorová kolektivní smlouva

V příloze níže naleznete úplné znění vzorové KS se změnami v článcích 19a (indispoziční volno v souvislosti s očkováním) a článku 47 (stravování). 

 

 

 

Kategorie: 
Legislativa