Stanovení výše odvodu členských příspěvků členů ČMOS PŠ od 1. 1. 2024

Zpracovali: 

Mgr. Ing. V. Berka

Mgr. E. Šašková

Dne: 3. 1. 2024

Kategorie: 
Členské příspěvky