Zákoník práce ve školské praxi 9-2022

PARIS vzdělávací agentura s.r.o., Nakladatelství a vydavatelství, vydala ZÁKONÍK PRÁCE VE ŠKOLSKÉ PRAXI autora JUDr. PhDr. Jiřího Valenty - předního odborníka na pracovní právo ve školství.

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to zejména s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Další informace o novém vydání zákoníku práce naleznete v připojeném letáku níže, včetně kontaktů na vydavatele a objednávky.

Kategorie: 
Legislativa