Zpráva o činnosti EXOD v roce 2023

Letošní jubilejní 70. ročník celostátních základen EXOD jsme důstojně oslavili aktivní účastí na IX. sjezdu ČMOS PŠ, který se konal 19. a 20. 5. 2023 v Praze. Komise ve spolupráci s organizátory základen a jejich vedoucími připravila k tisku reprezentativní publikaci mapující 70 let trvání Exodu z pohledu zasloužilých vedoucích a jejich vzpomínek. Jako doplněk obsahovala seznam aktuálních základen v roce 2023 a zajímavé údaje z jednotlivých krajů ČR doplněné kvízem.

Více o činnosti EXOD v uplynulém roce naleznete v přiložené zprávě. 

Kategorie: 
EXOD