SPD dala odborům příslib, že výpověď bez udání důvodů nepodpoří

Odborové svazy, které vedou kampaň proti výpovědi bez udání důvodů pod názvem MÁTE PADÁKA, oslovily všechny předsedy parlamentních stran.

Jednaly s představiteli hnutí ANO a poté (10. 5. 2024) s předsedou SPD Tomio Okamurou a poslanci za SPD Radimem Fialou a Lucií Šafránkovou. „Od začátku máte naše jasné stanovisko, že poslanci SPD vyhazování zaměstnanců bez důvodu rozhodně nepodpoří,“ uvedl doslova Tomio Okamura. Zdůraznil, že voliči SPD jsou především občané z řad zaměstnanců, a takový podraz na ně SPD jednoznačně odmítá. Uvedl, že zařazovat tak zásadní zásah do novely zákoníku práce dodatečným načtením je neseriózní. Tomio Okamura řekl, že si vždy vážil konzultací s odbory a rád by věděl, zda je pro ně případně přijatelná při výpovědi bez udání důvodů kompenzace ve formě vyššího odstupného (až 6 měsíčních platů), jak veřejně uvedla ODS. Všichni zúčastnění jednoznačně tuto kompenzaci odmítli a vysvětlovali proč.

Karel Klusák, předseda Odborového svazu ECHO uvedl, že jde o výsměch, protože v řadě kolektivních smluv mají odbory sjednané smluvní odstupné vyšší a týká se to i jiných důvodů ukončení pracovního poměru. Výpověď bez důvodů s takto stanoveným odstupným by degradovala dosavadní možnosti kolektivních smluv.

Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče upozornila, že v Dánsku, kde je výpověď bez důvodů zavedena a kde se ODS inspirovala, jsou podmínky a kompenzace nesrovnatelně lepší a vyšší než v ČR. Rovněž upozornila na velké nebezpečí kolize s antidiskriminačním zákonem. Výpověď bez udání důvodů může právě zakrývat diskriminační podtext z důvodů rasy, náboženství, politické příslušnosti apod.

Jaroslava Nestěrová, předsedkyně Odborového svazu DLV, upozornila, že výpověď bez důvodů zásadně zhoršuje ochranu slabší strany a degraduje samotný smysl zákoníku práce, který má chránit bránit slabší stranu, kterou je v pracovním vztahu zaměstnanec.

Luboš Pomajbík, předseda Odborového svazu dopravy, otevřel problematiku zaručených mezd a upozornil na nebezpečné dopady, pokud se vláda rozhodne je zrušit.

František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství, připomněl, že pracovní právo u nás je ovlivňováno slaďováním se směrnicemi EU, které v žádném případě nepřinášejí zhoršení stávající ochrany zaměstnanců.

JK