Společné prohlášení EI a ETUCE o Ukrajině

Pracovníci ve vzdělávání na celém světě stojí za ukrajinským lidem a odsuzují akt válečné agrese Ruska. I školské odbory vyjadřují svou solidaritu.

Přestože celý svět vyzýval k míru a diplomacii, dopustilo se Rusko neoprávněné a totální invaze Ukrajiny. Organizace Education International je solidární s učiteli, studenty a lidmi na Ukrajině a vyzývá mezinárodní společenství, aby zastavilo krveprolití a aby udělalo vše pro to, abychom zabránili katastrofální humanitární krizi v Evropě.

„Ruský útok na Ukrajinu je nepřijatelný. Pracovníci ve vzdělávání na celém světě stojí za svými kolegy, studenty i ukrajinskou společností a odsuzují invazi.  Od roku 2014 si konflikt již vyžádal 14 000 lidských životů, tisíce raněných a vytrhl 1, 5 miliónu lidí z jejich prostředí. Násilí musí být ukončeno. Mezinárodní společenství se musí jednotně postavit této agresi a podporovat právo Ukrajiny na to, aby si zvolila svoji budoucnost,“ řekl David Edwards, generální tajemník Education International.

Susan Flocken, ředitelka ETUCE, evropského regionu Education International, řekla: „Učitelé, akademičtí pracovníci a jejich svazy v Evropě jsou šokováni vojenskou intervencí ze strany Ruské federace vůči suverénnímu státu - Ukrajině. ETUCE odsuzuje ruský útok na Ukrajinu a vyjadřuje plnou podporu a solidaritu kolegům, učitelům, akademickým pracovníkům, studentům i všem lidem na Ukrajině. Ohroženy jsou životy miliónů lidí. K válce a invazi by v naší současné společnosti, kde lidé jednají pomocí slov ne zbraní, chtějí-li najít řešení, nemělo nikdy dojít. Invaze musí skončit.“

Spojili jsme se s našimi členskými organizacemi v Rusku a na Ukrajině, abychom zdůraznili, jak důležitý je dialog a uchování hodnot vzdělávání a míru.

Potvrzujeme naše neochvějné odhodlání podporovat naše členské organizace na Ukrajině – Odborový svaz pracovníků vzdělávání a vědy na Ukrajině (TUESWU) a Svobodný odborový svaz vzdělávání a vědy na Ukrajině (VPONU).

Svaz TUESWU, který zastupuje 1,4 miliónu pracovníků ve vzdělávání na Ukrajině, zdůraznil ve svém prohlášení, že „tento agresivní scénář bude mít katastrofální humanitární následky, ale také podstatně naruší ekonomiku celé země. Milióny pracovních míst budou zmařeny a zničení vzdělávacích institucí, sociálních služeb a ekonomiky povede k chudobě a strádání. Sociální blahobyt a respektování pracovních práv nebudou již na pořadu dne.“

Ruská invaze na suverénní území Ukrajiny je flagrantním porušením mezinárodního práva, které vyústí ve ztrátách na životech a ohrozí nejen bezpečnost Ukrajiny, ale celého regionu. Dalekosáhlé následky tohoto válečného aktu nemohou být podceňovány.

Lidé na Ukrajině mají právo na budoucnost bez násilí a války. Mají svrchované právo demokraticky si zvolit svoji vlastní buducnost jakožto národa. Svět musí stát po jejich boku a zdvojnásobit svoje snahy zajistit mír v zemi a na kontinentu.

Je na čase, abychom se vyrovnali s vážnými problémy regionu posilováním míru, a ne vedením války nebo destrukcí.