Společné prohlášení ETUCE a EFEE o rámci činností sloužících ke zvýšení atraktivity učitelské profese

Dne 19. listopadu 2018 se v Bruselu konalo každoroční plenární zasedání Evropského odvětvového sociálního dialogu ve vzdělávání (ESSDE). 

Tématem zasedání bylo zhodnocení aktivit, na kterých se ETUCE a EFEE společně podílejí v rámci Pracovního programu ESSDE pro roky 2018 – 19, podpora učitelů a mistrů odborného výcviku při zvyšování atraktivity odborného vzdělávání a přípravy, podpora náboru, udržení a rozvoje učitelské profese a další strategie na implementaci již dříve přijatých dokumentů.

Nicméně ústředním tématem zasedání byla atraktivita učitelské profese. S ohledem na toto téma bylo přijato Společné prohlášení ETUCE/EFEE o rámci činností sloužících ke zvýšení atraktivity učitelské profese. Celý text společného prohlášení v angličtině a překlad do češtiny můžete nalézt zde:

https://www.csee-etuce.org/en/documents/statements/2843-joint-etuce-efee-declaration-towards-a-framework-of-action-on-the-attractiveness-of-the-teaching-profession-november-2018