Stanovisko ČMOS PŠ k záměru vlády snížit základní příděl do FKSP na 1 %

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zásadně nesouhlasí s navrhovaným opatřením vlády v rámci konsolidačního balíčku snížit základní příděl do FKSP na 1 %   a   zdanit plnění vyjma příspěvku na důchod.

Nesouhlas vyslovujeme i k záměru z této částky nejméně 50 % povinně použít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

Zdůvodnění:

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k organizaci, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace, případně rodinným příslušníkům. Snižováním možnosti naplnění účelu fondu tím, že snížíme příděl na polovinu a z té ještě nejméně polovina má být účelově vázána na příspěvky na produkty spoření na stáří fakticky snižuje možnost využití fondu. Byla by výrazně omezena možnost využívat fond s ohledem na složení a potřeby kolektivu zaměstnanců.

V současné době nabývá fond kulturních a sociálních potřeb na velkém významu zejména možnostmi, které jsou pro zaměstnance, případně rodinné příslušníky, nabízeny – kultura, tělovýchova, vzdělávání, rekreace, stravování aj.  FKSP  je jedním  z mála benefitů, který je zaměstnancům ve veřejné sféře  možné poskytovat.

Zdanění příspěvku z fondu, vyjma příspěvku na stáří, je asociálním přístupem vlády.

Za velmi problematickou též považujeme i významnou státní podporu soukromým společnostem, které poskytují produkty spoření na stáří.

Vedení ČMOS PŠ