Stávka nizozemských učitelů

Stovky akademiků pracují dlouhodobě přesčas zadarmo

Ve dnech 30. – 31. 1. 2020 proběhla v Nizozemí protestní akce spojená se stávkou učitelů. Akce byla odpovědí nizozemského odborového svazu AOb na nedostatečné kroky vlády ve věci řešení krize ve školství v Nizozemí.

Jedna stávka učitelů pod vedením odborového svazu AOb proběhla již v listopadu 2019, kdy vláda po nátlaku ze strany odborářů sice slíbila další finance do školství ve výši 460 milionů eur, ale jednalo se jen o jednorázový příspěvek, a ne systémovou změnu financování, kterou požadovaly odbory. K lednové stávce se připojilo více než 4 100 škol v celé zemi. Tato dvoudenní stávka měla být začátkem dlouhodobé kampaně.

Školství v Nizozemí se potýká s problémy, které jsou v lecčems podobné těm v Česku. Školy čelí nedostatku učitelů. Třídy na středních školách jsou přeplněné, chybí učitelé určitých předmětů a rozpočtové škrty ve školství vedou ke zhoršování pracovních podmínek učitelů. 27 % učitelů trpí syndromem vyhoření, což je největší procento syndromu vyhoření ze všech profesí v Nizozemí. Nizozemští učitelé učí v průměru více hodin než jejich kolegové v zemích OECD a platy učitelů zaostávají za platy v soukromé sféře, což vede k odlivu učitelů z profese. 31 % nově nastoupivších učitelů odejde z profese během prvních pěti let. Do roku 2030 má odejít 25 % současných učitelů do důchodu, čímž vznikne další poptávka po učitelích. Nicméně počet nových kandidátů o učitelské povolání klesá. Krizi nedostatku učitelů řeší některé školy tím, že učitelská místa dávají i nekvalifikovaným pracovníkům.

Nedávný průzkum prokázal, že stovky akademiků pracují dlouhodobě přesčas, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Tento stav v desítkách případů vedl k rodinným problémům. Analýza poukazuje i na stále se zhoršující podmínky na pracovištích, kde narůstající tlak vede ke ztrátě osobního života a k vyhoření. (Další informace o analýze naleznete na adrese: https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/neplacene-prescasy-jako-standard-na-nizozemskych-univerzitach.)