Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. 9. 2020 tři místa pro stážisty. Jedná se o desetiměsíční stáž od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. (Možnost je i pětiměsíčního období od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021).

Stážisté budou spolupracovat s koordinátorem pro vzdělávání a odbornou přípravu a s programovým referentem pro témata rovnoprávnost a inkluze (jedna pozice), s koordinátorem pro sociální dialog, ekonomickou politiku a řízení (druhá pozice) a s programovým referentem pro digitalizaci a BOZP (třetí pozice). Součástí stáže je i spolupráce s ostatními kolegy. Stejně jako u ostatních pozic v rámci ETUCE se stážisté budou podílet na plnění úkolů spojených s každodenním chodem kanceláře. Podrobné informace o podmínkách stáže naleznete v připojeném dokumetu v pdf viz níže.

O ETUCE

ETUCE je hlasem pedagogických pracovníků v Evropě a je reprezentována 132 odborovými svazy v Evropě, což znamená 11 miliónů učitelů, akademických pracovníků a dalších pracovníků v sektoru vzdělávání na všech vzdělávacích stupních. ETUCE vystupuje jako reprezentant zájmů svých členů vůči institucím EU v Bruselu a snaží se podporovat a koordinovat mezinárodní spolupráci mezi svými členskými organizacemi.  Hlavními oblastmi práce sekretariátu jsou vzdělávací politiky a politiky pracovního trhu ve všech oblastech vzdělávacího sektoru v Evropě. ETUCE je evropským sociálním partnerem a evropskou odborovou federací v rámci Evropské odborové konfederace (ETUC). ETUCE je evropským regionem Education International, světové odborové federace pro vzdělávání.