Stravování pro zaměstnance

Závodní stravování když jídelna nevaří...

Otázka: Jak může škola zajistit stravování pro zaměstnance v období, kdy školní jídelna nevaří?

Odpověď:

Je-li závodní stravování po většinu roku zabezpečeno vlastním zařízením školy (§ 2 a 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška o závodním stravování), je možné závodní stravování pro zaměstnance zajistit i prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby, a to v případě, že vlastní zařízení není v provozu (§ 6a odst. 2 písm. c) vyhlášky o závodním stravováním).

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby je upraveno v § 4 a 5 vyhlášky o závodním stravování. Pod tuto formu závodního stravování patří i např. stravenky.

Mgr. M. Kaplán