Studie D. Münicha – Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby

Autoři D. Münich a V. Smolka publikovali v červnu studii „Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby“. Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).

Citace z úvodu studie: „Analýzu vývoje učitelských platů dělá IDEA každoročně od roku 2015. V roce 2017 byla ve studii IDEA (Münich, 2017a) pozornost věnována mezinárodním srovnáním včetně interaktivní mapové aplikace3 a dále rozboru struktury veřejných výdajů na základní školství. Následná studie IDEA (Münich, 2017b) poskytla rozbor tématu učitelských platů v programech politických subjektů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v říjnu 2017. Tato letošní analýza, kromě aktualizace trendů více i méně standardních ukazatelů učitelských platů za rok 2017, nabízí i nový a unikátní vhled do existujících rozdílů v individuálních platech a podílech odměn.“

Celá studie je ke stažení na webu Instutu pro demokratickou a ekonomickou analýzu (IDEA).