Studie Education International – Komercializace a privatizace ve vzdělávání v kontextu Covid-19

Organizace Education International dne 10. 7. 2020 oficiálně uvedla svoji nejnovější studii, týkající se privatizace ve školství.

Studie od autorů Williamson, B. a Hogan, A. má název  Komercializace a privatizace ve vzdělávání v kontextu Covid-19 (Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19) a mapuje, do jaké míry narostl podíl privatizace a komercializace vzdělávání během pandemie Covid-19. Studie věnuje zvláštní pozornost využití vzdělávacích technologií.

Studii můžete nalézt v následujícím odkazu: https://go.ei-ie.org/GRCovid19

Shrnutí studie můžete nalézt zde: https://eiie.io/2Zgkp8w

Oba dva výše uvedené dokumenty naleznete též ve formátu pdf níže.