Studium a volno

Volno od zaměstnavatele ke studiu...

Otázka: Zahájil jsem studium, kterým si zvýším kvalifikaci. Mám nárok na nějaké volno od zaměstnavatele?

Odpověď:

Pokud jde o zvyšování kvalifikace, které je v zájmu zaměstnavatele, tj. zaměstnavatel s ním vyjádřil souhlas, má zaměstnanec nárok na volno s náhradou platu podle § 232 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníků práce).

Nejde-li o zvýšení kvalifikace v souladu se zájmy zaměstnavatele, nemá zaměstnanec v souvislosti se studiem nárok na žádné volno. Může se však se zaměstnavatelem dohodnout na čerpání volna k samostudiu nebo dovolené.