Svaz jednal se zástupci Evropské komise

Dne 29. 11. 2021 proběhlo jednání předsedy svazu ČMOS PŠ, Františka Dobšíka, se zástupci Evropské komise. Evropskou komisi reprezentovali Patrik Plavec z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu, Pavel Tychtl a Lukáš Pachta z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Toto jednání se konalo v rámci cyklu evropského semestru. Každý rok Evropská komise v podzimní části evropského semestru sbírá data a informace o stavu hospodářství v jednotlivých členských zemích EU s cílem tato data analyzovat a na jejich základě vypracovat zprávu o každé členské zemi EU a představit soubor doporučení, kterými by se daná země v následujícím období měla řídit.

Součástí tohoto sběru dat je i diskuse o sektoru vzdělávání. Při letošním jednání představil František Dobšík priority svazu v oblasti vzdělávacích politik pro rok 2022 a pro další vývoj sektoru vzdělávání. Dále se probíralo téma řešení nerovností ve vzdělávání, cílená podpora škol a jejich pracovníků, obzvláště v oblastech se složitými socio-ekonomickými podmínkami, zvyšování atraktivity učitelské profese, podpora předškolního vzdělávání a zajištění efektivní implementace Strategie 2030+ a částí Národního plánu obnovy ČR zaměřených na sektor vzdělávání.

Gabriela Tlapová