Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Ve dnech 17. – 19. 5. 2021 se koná Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Konference se účastní na 2 500 stakeholderů ze všech částí světa, a to včetně politiků zabývajících se vzděláváním nebo udržitelným rozvojem, zástupců akademické sféry zástupců nevládních organizací, specialistů ne vzdělávání a životní prostředí. Každý členský stát UNESCO mohl na konferenci nominovat svoji vlastní delegaci. V rámci české delegace se konference zúčastnil předseda školských odborů, František Dobšík.

Hlavním cílem konference bylo vytvořit prostor pro narýsování nového rámce cílů environmentálně udržitelného rozvoje 2030 pro období od roku 2020 do roku 2030 a načrtnutí plánu na implementaci nezbytných opatření. Cílem je vybudování spravedlivějšího a udržitelného světa skrze vytvoření a podpory takových vzdělávacích systémů, které vychovávají žáky a studenty na všech úrovních vzdělávání k tomu, aby v budoucnosti přispívali k udržitelné společnosti a zachování planety.

Výstupem konference by měla být Berlínská deklarace o vzdělávání a udržitelném rozvoji, která by měla být přijata poslední den této konference.

Více informací o světové konferenci UNESCO nas drese: UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development