Světový den učitelů 2017: Svoboda a posílení pozice učitelů v celé Evropě

Den 5. říjen patří od roku 1994 všem učitelům po celém světě jako poděkování za jejich usilovnou práci, oddanost profesi a neocenitelný přínos celé společnosti. Tématem letošního Světového dne učitelů je – „Učení ve svobodě, posilování pozice učitelů“. Toto téma je důležité, neboť svoboda a posilování pozice učitelů jsou nutné k tomu, aby umožnily učitelům vykonávat jejich povolání na sto procent.

V roce 2017 je učitelům ve světě a v Evropě stále znemožňováno, aby naplňovali svoje povolání, neboť jsou porušována jejich lidská práva. Patrné je to například na alarmující situaci pedagogických zaměstnanců v Turecku (viz odkaz  alarming situation of Turkish teaching personnel). Nicméně hrozby pro svobodu učitelů a jejich status mohou být mírnější a mohou mít dalekosáhlý dopad: členské organizace ETUCE  denně podávají zprávy o tom, jak se zhoršují pracovní a životní podmínky učitelů. To se děje skrze škrty ve mzdách nebo ve zmrazování platů (viz odkaz ETUCE briefing paper, 2017). ETUCE stojí v první řadě ve snaze získat odpověď pro celou Evropu. ETUCE je svých snahách vedena Evropskou odborovou konfederací (ETUC), která volá  po tom, aby se zvedly platy všech zaměstnanců v Evropě (viz odkaz Pay Rise for all European workers ), kteří byli mezi prvními oběťmi ekonomické krize a kteří ještě stále nepřekonali ničivé dopady ztraceného desetiletí nízkého růstu a stagnace.

Světový den učitelů 2017 také připomíná dvacetileté výročí dokumentu UNESCO  z roku 1997 s názvem Doporučení týkající se postavení učitelů vyššího vzdělávání. ETUCE bedlivě sleduje pracovní podmínky zaměstnanců ve sféře vyššího vzdělávání a výzkumu skrze svoji Stálou komisi pro vyšší vzdělávání a výzkum (viz odkaz HERSC). Tato komise se opakovaně staví proti a odmítá prekarizaci  pracovních podmínek v tomto sektoru, neboť univerzity a výzkumné instituce mají tendenci se více a více uchylovat k tomu, že nabízejí jen pracovní smlouvy na dobu určitou nebo na částečný úvazek. Tyto praktiky, které přímo souvisejí se škrty ve veřejném financování a s komercializací výsledků výzkumů, staví zaměstnance ve vyšším vzdělávání a výzkumu pod další tlak. Tyto praktiky totiž zasahují kariérní růst a životní naplnění.

„Jménem ETUCE přeji všem učitelům krásný Světový den učitelů,“ řekla Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE. „Vzdělávání je základním kamenem společnosti a fakt, že zaměstnanci v této profesi mohou vykonávat své povolání svobodně, bez jakýchkoli omezení nebo zásahů do jejich profesních práv, není ničím menším, než nezbytnou podmínkou pro demokracii.“

ETUCE využívá této příležitosti, aby uznala a ocenila důležitou práci učitelů a ostatních zaměstnanců ve vzdělávání za to, že poskytují kvalitní vzdělávání všem. ETUCE i nadále bude podporovat a bránit učitele a bude se angažovat v tom, aby učitelé a ostatní zaměstnanci ve vzdělávání po celé Evropě získali více prostoru, nástrojů, podpory a pracovních podmínek, které potřebují k tomu, aby vykonávali svoji profesi. Kvalitní vzdělávání vyžaduje nasazení a zdroje.

překlad tiskové zprávy ETUCE – Mgr. G. Tlapová

Zdroj: https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2209-world-teachers-day-2017-...