Světový den učitelů 2020 Učitelé: Průvodci krizí, tvůrci nové budoucnosti

Letošní rok 5. října snad více než kdy předtím budou lidé po celém světě slavit s učiteli a poděkují jim tak za jejich ohromný přínos pro naší společnost. Přestože nám ještě nemusí být tak úplně jasné, co jsme zažili v měsících, které předcházely letošnímu Světovému dni učitelů, jedna věc je ale evidentní: Učitelé a další pracovníci ve školství úspěšně zdolali všechny výzvy a zajistili i v těch nejnepříznivějších podmínkách, že žáci a studenti mohli pokračovat ve vzdělávání. (Citace z tiskové zprávy organizace ETUCE, vydané při příležitosti Světového dne učitelů 5. října 2020.)

V Evropě se většina vzdělávacích institucí zavřela na delší dobu, velká část vzdělávacího systému se tak náhle přesunula do výuky na dálku. Vzdělávání pokračovalo i v této době právě díky nesmírné snaze a nasazení učitelů.

Mnoho evropských učitelů během přechodu na virtuální výuku zakusilo potíže způsobené jejich nedostatečným proškolením pro digitální výuku, problémy s připojením a problémy spojenými s chybějícím hardwarem nebo softwarem. Učitelé a jejich odborové organizace se velmi snažili, aby úspěšně čelili těmto nedostatkům, a aby zajistili, aby všichni žáci a studenti bez ohledu na to, jaké mají prostředky, mohli pokračovat ve studiu a měli i v tomto nouzovém stavu přístup ke kvalitnímu vzdělávání. V návaznosti na své hlavní aktivity, tedy snahu o zajištění bezpečného a zdravého vzdělávacího prostředí, slušných pracovních podmínek, platů a udržitelného veřejného financování po celou dobu pandemie a po ní, se odborové svazy ve vzdělávání zaměřily na bezpečný návrat učitelů, žáků a studentů do škol a na zajištění dlouhodobé udržitelnosti a atraktivity učitelské profese.

ETUCE, Evropský odborový výbor ve vzdělávání, a jeho členské organizace společně podporují učitele ve snaze překonat krizi a vytvořit novou budoucnost. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci jsou základním kamenem naší společnosti a zaslouží si naše uznání a respekt za jejich každodenní práci, nasazení a profesionalitu v této výjimečné době nouzových opatření.

Dnes stejně jako každý den je ETUCE solidární s učiteli po celé Evropě a na celém světě. Připojte se k našemu živému vysílání a s odborovými svazy ve vzdělávání oslavte Světový den učitelů (World Teachers’ Day), v rámci kterého si můžete poslechnout příběhy učitelů, čelních odborových funkcionářů a politiků, kteří se podělí o své zkušenosti.

Více informací aktivitách odborových svazů v Evropě najdete v tomto odkazu education trade unions taking the lead in Europe


Evropský odborový výbor ve vzdělávání (ETUCE) reprezentuje 127 odborových svazů ve vzdělávání a 11 miliónů učitelů ve všech zemích v Evropě, 4.2 miliónu učitelů v EU, a to na všech úrovních vzdělávacího sektoru. ETUCE je sociálním partnerem ve vzdělávání na úrovni EU a v evropskou odborovou federací v rámci ETUC, Evropské odborové konfederace. ETUCE je evropským regionem    Education International, světové federace učitelských odborů.